Cine suntem

SECȚIUNEA I – GDPR

 1. De ce colectăm date
 2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
 3. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm
 4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate
 5. Locația și durata de stocare
 6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

SECȚIUNEA II – Politică de confidențialitate pentru utilizarea websitului

 1. Limba utilizată
 2. Securitatea comunicării prin Internet
 3. Informațiile colectate şi durata de stocare
 4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor
 5. Informare privind cookie-urile
 6. Modificarea setărilor cookie-urilor

Cine suntem

Acest site este deținut și administrat de:

Numele Societății: FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L.
Adresa societății: Calea Călărași nr. 311, bl. 71, sc. 3, , ap. 96, sector 3 – București – România
Număr Registrul Comerțului: J40/15305/2016
CUI: 36761045
Telefon: 0730 074 155
E-mail: contact at hrdesignconsulting.ro

Adresa sitului web este: www.hrdesignconsulting.ro.

SECȚIUNEA I – GDPR

1. De ce colectăm date

FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. colectează date în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, exclusiv în scopul bunei desfășurări a activităților specifice, pentru a oferi servicii mai bune tuturor participanților la evenimentele și programele noastre. Siguranța datelor personale ale acestora este foarte importantă pentru noi!

2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Regulamentul UE nr. 679 / 2016
 • HG nr. 681 / 2011
 • HG nr. 134 / 2016

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul,
 • este necesară în baza unui contract,
 • este necesară în baza unei obligaţii legale,
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public,
 • este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

3. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Datele personale cuprind orice informație care permite identificarea unei persoane. Aceste date își păstrează caracterul „personal” chiar dacă persoana respectivă decide să le facă publice.

Colectăm doar date care sunt oferite în mod voluntar de către vizitatori, prin accesarea websitului, meniurilor și serviciilor, prin răsfoirea paginilor sau prin completarea formularelor puse la dispoziție. Vizitatorii contribuie activ la furnizarea propriilor date. Prin completarea oricăror formulare de înscriere de pe websitul www.hrdesignconsulting.ro, vizitatorii își dau acordul ca datele personale pe care le-au comunicat să fie colectate prin intermediul websitului sau emailului și să fie prelucrate de către FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. în scopurile declarate ale acestui website precum și în scopuri statistice, conform reglementarilor prevăzute in cadrul Legii nr.677/2001, așa cum a fost modificată ulterior și GDPR, conform normelor europene.

Pentru utilizarea facilă a siturilor și în scopul comunicării prin Internet, putem colecta în parte sau în totalitate, prin accesarea resurselor web sau prin comunicarea electronică, urmatoarele date:

 • date de identificare precum nume, adresă;
 • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email;
 • date privind activitatea online, conturi ale rețelelor sociale.

Când vizitatorii trimit mesaje electronice sau lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în mesaje și formulare, dar și adresa IP a vizitatorului. Aceste date sunt menținute fie temporar (IP, browser utilizat, etc.), căt și permanent (mesaje electronice, informații personale trimise pentru diferite documente și înregistrări).

FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L.  în calitate de operator de date ce stabilește mijloacele și scopurile activității de prelucrare de date, poate desemna una sau mai multe persoane împuternicite, care prelucrează datele în numele său. Toate părțile implicate în acest proces au responsabilități juridice conform normelor GDPR și sunt reglementate contractual.

Suntem conștienți de importanța datelor personale și depunem toate eforturile ca acestea să fie:

 • Procesate corect, legal și într-o manieră transparentă.
 • Utilizate în scopurile specificate, explicite și legitime.
 • Folosite într-un mod adecvat, relevant și limitat.
 • Corecte și actualizate.
 • Păstrate nu mai mult decât este necesar.
 • Procesate într-o manieră care asigură o securitate adecvată a datelor.

4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

5. Locația și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele ESQUARE SYSTEMS S.R.L. (hosting)

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi:

 • accesul la datele personale care vă privesc,
 • rectificarea sau ştergerea acestora,
 • restricţionarea prelucrării,
 • dreptul de a vă opune prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor.
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,
 • dreptul de a vă adresa instanţei de judecată competente.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 – GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa www.dataprotection.ro.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L., prin intermediul adresei de e-mail contact@hrdesignconsulting.ro. Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, tel și adresă). Datele de natură personală deținute de către FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate.


SECȚIUNEA II – Politică de confidențialitate pentru utilizarea websitului

Acest site este deținut și administrat de către FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L..

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.hrdesignconsulting.ro Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe alte site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

1. Limba utilizată

Informările afișate, precum și comunicarea pe site se realizeaza în limba română. Există variantă și in limba engleză.

Dorim ca și mesajele, răspunsurile sau comentariile sa fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ, în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent.

2. Securitatea comunicării prin Internet

Accesul la paginile websitului www.hrdesignconsulting.ro este securizat cu protocol HTTPS / Certificat SSL, adică protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o conexiune criptată și sigură la serverul care conține datele sitului. Certificatele SSL criptează informațiile înaintea ca acestea sa circule prin Internet, iar informațiile criptate sunt mai apoi decriptate de serverul căruia ii sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către website nu vor fi furate sau modificate în procesul de comunicare dintre PC ul dumneavoastră si Serverul pe care este găzduit websitul. Accesul la datele personale stocate pe serverele noastre este oferit numai angajatilor care au nevoie de acestea pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

3. Informațiile colectate şi durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
– datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L.
– informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii websitului www.hrdesignconsulting.ro au următoarele drepturi:

 • de acces, navigare si utilizare a acestui website;
 • de a beneficia de informațiile postate pe website;
 • de a-si exprima opiniile sub forma comentariilor;
 • de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate in secțiunea Contact;
 • de a solicita (în scris) oricând și fără obligativitatea motivării ștergerea datelor personale;

Utilizatorii websitului www.hrdesignconsulting.ro au următoarele obligații:

 • să utilizeze websitul doar în scopuri legale;
 • să nu violeze măsurile tehnnologice și de protecție ale websitului, să nu inițieze sau să desfășoare activități de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a websitului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
 • să nu posteze pe website și să nu trimită prin email mesaje sau materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane sau organizații, vătămator în orice privință, de natură sa inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui website;
 • să nu posteze mesaje publicitare de nici o natură;
 • să nu posteze pe website sau să trimită prin email mesaje de tip spam;
 • să nu divulge informații confidențiale cu care a venit în contact în mod legitim sau accidental;
 • să nu colecteze informații indentificabile personal de la utilizatorii websitului.

5. Informare privind cookie-urile

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere stocat pe terminalul dumneavoastră (PC, tableta, smartphone). Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.

Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o vizită pe acest acest site
cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați serviciile online securizate furnizate de aplicația Google.
cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care le primiți.
cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs.
cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul nostru, fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

6. Modificarea setărilor cookie-urilor

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizați următoarele linkuri:

Este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.


FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe websitul www.hrdesignconsulting.ro. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

Modificată ultima dată la 09 august 2021